English A A A A A

Aktuelt

Bøker

Språk og spesiell studiekompetanse i videregående skole

Valg av språk i ungdomsskolen har konsekvenser for hvilke valg du kan gjøre i videregående skole.

Elevene på studieforberedende utdanningsprogram har 3 fag á 5 uketimer til valg på Vg2 og Vg3. En elev som må ha språk i Vg3, har da i realiteten plass til 5 slike 5-timersfag (det 6. blir brukt til språket). Dette betyr at eleven mister et fordypningsfag. Men det vil fortsatt være mulig å få spesiell studiekompetanse.

Bytte språk

Informasjon om 2. fremmedspråk og eventuelt omvalg av språk

Etter innføring av Kunnskapsløftet, er det obligatorisk for alle elever med et 2. fremmedspråk eller språklig fordypning i ungdomsskolen. Læreplanene i språkfagene tar utgangspunkt i timetallet i et treårs opplæringsløp. Elevene skal ha vurdering med karakter i faget, og kan trekkes ut til muntlig eksamen i språkfag på 10. trinn. 

Når elevene velger språk på 8. trinn skal de normalt ha faget gjennom hele ungdomstrinnet. Elevene kan imidlertid søke skolen om å bytte fra 2. fremmedspråk til engelsk fordypning.