English A A A A A
Bøker

Språk og spesiell studiekompetanse i videregående skole

Valg av språk i ungdomsskolen har konsekvenser for hvilke valg du kan gjøre i videregående skole.

Elevene på studieforberedende utdanningsprogram har 3 fag á 5 uketimer til valg på Vg2 og Vg3. En elev som må ha språk i Vg3, har da i realiteten plass til 5 slike 5-timersfag (det 6. blir brukt til språket). Dette betyr at eleven mister et fordypningsfag. Men det vil fortsatt være mulig å få spesiell studiekompetanse.

Følgende informasjon er hentet fra heftet «Språk. Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet». Heftet finner du HER eller ved å gå inn på nettsidene til fremmedspråksenteret.

Fellesfag

Alle elever som tar studieforberedende utdanningsprogram har fremmedspråk som fellesfag. Du har fellesfaget i to eller tre år - avhengig av ditt fagvalg i ungdomsskolen.

Slik er reglene:

Elever som har fullført fremmedspråk på ungdomsskolen kan ENTEN fortsette med samme språk på nivå II ELLER begynne på et annet fremmedspråk på nivå I. I begge tilfeller har du faget i to år, altså på Vg1 og Vg2. Et eksempel: Hvis du har fullført spansk nivå I på ungdomsskolen, kan du første året i videregående skole velge om du fortsetter med spansk nivå II eller om du bytter til et annet språk – f.eks. tysk. Da vil du få undervisning på nivå I.

Elever som IKKE har fullført fremmedspråk på ungdomsskolen har fremmedspråk i tre år på videregående skole. Du begynner på nivå I på Vg1 og Vg2 og avslutter på nivå II på Vg3. Viktig: Fordi du må ha faget i tre år, kan du bare velge to programfag i stedet for tre på Vg3.

Husk! Også i videregående skole er elevenes valgmuligheter avhengig av skolens språktilbud.

Elevene på studieforberedende utdanningsprogram har 3 fag á 5 uketimer til valg på Vg2 og Vg3. En elev som må ha språk i Vg3, har da i realiteten plass til 5 slike 5-timersfag (det 6. blir brukt til språket). Dette betyr at eleven mister et fordypningsfag. Men det vil fortsatt være mulig å få spesiell studiekompetanse. Kravene for å komme inn på de ulike studiene finner du under.

Spesiell studiekompetanse

  • Matematikk for realfag (R1 og R2): R1 bygger på matematikk 1T fra Vg1. R2 bygger på matematikk R1 fra Vg2.
  • Matematikk for samfunnsfag (S1 og S2): S1 bygger på matematikk 1T eller 1P fra Vg1. S2 bygger på matematikk S1 fra Vg2.

Høyskoler og universiteter som krever R1 som «inngangsbillett» sidestiller gjerne R1 med S1 + S2 i noen inntaks-sammenhenger.

Studiekompetanse med særkrav

Noen studier krever kompetanse utover generell studiekompetanse. Her er noen eksempler på studiekompetanse med særkrav:


Lege, farmasi: Matematikk R1 eller S1 + S2, Fys1 og Kjemi 1 + Kjemi 2.
En elev som vil gå et slikt studium får denne kompetansen slik:

  • Vg2: R1, Kje 1 og Fys 1
  • Vg3: Kje2 + språkfaget sitt + ett fag til på 5 uketimer.

Det vil altså også kunne gå med S1 + S2 i hhv Vg2 og Vg3 om det er ønskelig i forhold til å velge R1. 

Masterstudier NTNU («siv-ing»): R1 og R2, Fys 1. Her anbefaler vi imidlertid også Fys 2 og helst også Kje 1.

  • Vg2: R1, Kje 1 og Fys1
  • Vg3: R2, Fys 2 og språkfaget. (Husk at NTNU krever karakter minst 4 i R2 for opptak!)

Her er oversikt over hvilke språk tilbyr de ulike videregående skolene