English A A A A A

Spesialundervisning for voksne i Malvik kommune

Gjeldende lovverk: Opplæringsloven

Malvik kommune har avtale med Trondheim kommune om voksenopplæring, herunder også spesialundervisning for voksne. Opplæringa vil foregå ved Enhet for voksenopplæring.  I særskilte tilfeller vil Hommelvik ungdomsskole i Malvik kommune ivareta denne opplæringa. Rett til spesialundervisning hjemles i enkeltvedtak fra opplæringsstedet på bakgrunn av sakkyndig vurdering fra PP- Tjenesten i Malvik kommune etter søknad på søknadsskjema.
Den sakkyndige vurderinga skal vise behovet for spesialundervisning og foreslå mål, tiltak og omfang.

Les i menyen til høyre om hvordan du kan søke om tjenesten.

Kontaktinformasjon:
Barne- og familietjenesten i Malvik kommune
PPT
Telefon:73972000
E-post: postmottak@malvik.kommune.no