SpareBank 1 SMN hovedbank for Malvik kommune

SpareBank 1 SMN er valgt som hovedbank for Malvik kommune i tre år med opsjon om forlengelse i ett år

SpareBank 1 SMN vant en anbudskonkurranse hvor Kommunalbanken var ekstern rådgiver. I alt fire banker deltok - DnBNOR, Nordea, Fokus Bank og SpareBank 1 SMN. Følgende kriterier ble lagt til grunn: Pris, service og teknisk bistand, cash management samt tilgang til rådgivningskompetanse.

Utslagsgivende punktet ble at SpareBank 1 SMN er best på pris og at tilgjengeligheten til filial og vedlikehold av kassetjeneste etc. var bedre hos SMN enn konkurrentene. SpareBank 1 SMN er med sin avdeling i Hommelvik eneste bank som er lokalisert i kommunen.

180 mill. i innskudd
Malvik kommune hadde ved siste årsskifte en samlet innskuddsportefølje på 180 millioner kroner. I tillegg omfatter avtalen cash management, rådgivning og kontanthåndtering. Det er åpning for at andre kommunale virksomheter kan slutte seg til. Dette gjelder også aksjeselskap hvor Malvik kommune er største eier samt Malvik overformynderi.