English A A A A A
Fra venstre: Assisterende banksjef i SpareBank1 SMN Tor Helge Hansen, rådmann Carl-Jakob Midttun, Bertil Halsen, banksjef samfunnssektor i SpareBank1 SMN, og Einar Spjøtvoll, økonomisjef i Malvik kommune.

SpareBank 1 SMN er gjenvalgt som hovedbank for Malvik kommune

Malvik kommune og Sparebank 1 SMN viderefører samarbeidet med tre nye år.

Etter gjennomført anbudskonkurranse er det nå klart at samarbeidet mellom Malvik kommune og SpareBank 1 SMN videreføres i tre nye år med opsjon om forlengelse i ytterligere ett år. Banken ble valgt etter en samlet vurdering der kriteriene pris, service, teknisk bistand og service lå til grunn.

- Vi er tilfreds med at SpareBank 1 SMN og Malvik kommune viderefører samarbeidet i ytterligere tre år, og forventer at banken leverer gode og effektive banktjenester til oss i avtaleperioden, sier rådmann Carl-Jakob Midttun.

SpareBank 1 SMN skal håndtere kommunens pengestrøm, fordelt på omlag 68 000 betalingstransaksjoner i året. I tillegg skal banken forvalte kommunens innskudd. Banken ble valgt etter en samlet vurdering der kriteriene pris, teknisk bistand og service lå til grunn.