English A A A A A

Sosiallærer

Sosiallærer ved Hommelvik ungdomsskole er Elin Wanderås. Tlf 73972450. E-post

Som et tillegg til det arbeidet som drives ute i de enkelte klassene, bidrar jeg med styrking av det psykososiale miljøet.

Jeg jobber både på individ- og gruppenivå. Noe av det er forebyggende arbeid, og jeg er her for alle elever på skolen.

Dersom noe skulle være vanskelig i skolehverdagen er det bare å kontakte meg. Det gjelder både for elever og foresatte.