English A A A A A
Bilde av Viksletta

15. oktober er søknadsfristen for spillemidler 2017/18

Søknad om spillemidler

Spillemidlene er en betegnelse for det overskuddet som genereres fra de forskjellige spillene som administreres og drives av Norsk Tipping,og som kommer til fordeling til forskjellige allmennyttige formål.

Søknadsfristen for spillemidler 2017/2018 er 15. oktober 2017. Dette gjelder både nye søknader, og søknader som skal fornyes eller eventuelt gjentas.
Det er ikke mulig å sende inn søknad før 1. oktober 2017 på grunn av overgang til nytt saksbehandlersystem.

Spillemidler til idrettsanlegg har tradisjonelt sett blitt tildelt kommuner og idrettslag som er organisert i Norges Idrettsforbund, men det er også andre organisasjoner som kan søke om midler. Den til enhver tid gjeldende liste over hvem som kan søke finnes i bestemmelsene for tilskuddsordningen. Bestemmelsene og søknadsskjema finnes på www.idrettsanlegg.no

Søknad om forhåndsgodkjenning behandles fortløpende, men vi ber om at dette sendes inn så snart som mulig før 15. oktober.
Dette gjelder alle som ikke allerede har idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av sine planer.

Ved spørsmål ta kontakt med:
Hans Jørgen Renå, avdelingsleder kultur
Tlf. 73 97 21 60, mobil 952 99 389
E-post: hans.rena@malvik.kommune.no