English A A A A A

Søknad om fritak fra føring av fravær

Fravær for alle tre skoleårene på ungdomsskolen føres på vitnemålet. Det kan søkes om stryking av inntil 10 dager fravær per skoleår.

Det kan søkes om fritak fra føring av fravær på vitnemål på følgende grunnlag:

  • Permisjon innvilget av skole jfm. opplæringsloven §2-11 (gjelder bare hele dager).
  • Sykdom fra og med 4. fraværsdag (legeattest kreves).
  • Kronisk sykdom fra og med 1. fraværsdag (legeattest kreves).

Det kan søkes om fritak fra føring av fravær i inntil 10 dager.

Legeattest leveres kontaktlærer.

Søknader sendes fortløpende. Siste frist hvert skoleår: 10. juni.

Vi søker om fritak fra føring av fravær på vitnemål:
Dersom flere dager; adskill datoer med komma.
Årsak*
Legeattest er levert kontaktlærer*