English A A A A A

Søknad om avkjørsel

Planlegger du å anlegge, endre eller utvide eksisterende avkjørsel må du søke om tillatelse til det.

Søknadsskjema og mer informasjon om hvordan du søker ligger på nettsidene til Statens vegvesen: Søknad om avkjørsel