English A A A A A

Søknad om nedsettelse eller fritak av eiendomsskatt

Innføring av eiendomsskatt ble vedtatt i kommunestyret desember 2014. I vedtaket står det blant annet "minstepensjonister og andre med liten inntektsevne kan få fritak for eiendomsskatt etter søknad".

Kommunestyret vedtok 29.09.2014 (K-sak 64/14) Retningslinjer for behandling av søknader om nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt

Eiendomsskatten gir ikke grunnlag for at enkeltpersoner eller grupper personer skal få fritak. Derimot gis det mulighet for at personer hvor det er særs urimelig om hele eiendomsskatten ble innkrevd, kan får skatten nedsatt eller ettergitt. Dette jfm. Eiendomsskatteloven § 28.

Det er formannskapet som fatter vedtak om nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt. Det skal gjøres individuelle vurderinger. Ingen personer eller grupper kan få ettergivelse eller nedsettelse på generelt grunnlag. På bakgrunn av møttatt søknad vil det bli gjort en konkret helhetsvurdering.

Det må søkes for hvert år.

Det er utarbeidet eget søknadsskjema som kan hentes her.