English A A A A A
prosjekttilskudd kultur

Søk prosjekttilskudd kultur

Lag og organisasjoner, prosjektorganisasjoner, samarbeidsgrupper, og offentlige og private institusjoner oppfordres til å søke.

Søknadsfrist 1. oktober

Hvem kan få prosjekttilskudd kultur?

Lag/organisasjoner, prosjektorganisasjoner, samarbeidsgrupper, og offentlige og private institusjoner.

Hvilke prosjekter kan få prosjekttilskudd kultur?

 • Tidsbegrensede prosjekter/aktiviteter/tiltak/arrangement i Malvik kommune som ikke defineres som ordinær drift av organisasjonen.
 • Kulturelle aktiviteter, arrangement og prosjekter som synliggjør kulturfeltets mangfold.

Hvilke prosjekter kan ikke få prosjekttilskudd kultur?

 • Idrettsstevner og konserter/kulturarrangement anses som ordinær drift av henholdsvis idrettslag og kor/korps og andre kulturorganisasjoner. Slike arrangement må ha et særskilt innhold eller organisering for å få prosjekttilskudd.
 • Det gis fortrinnsvis ikke tilskudd til utstyr/vedlikehold.

Ved behandling av søknadene legges det vekt på følgende

 • Tiltak for, av og med barn og unge.
 • Åpen, nyskapende og samhandlende.
 • Arbeid med inkludering av flerkultur, mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med andre behov for særskilt tilrettelegging.
 • Kultur som helsefremmende aktivitet.
 • Arrangement som binder hele kommunen sammen.
 • Prosjekt som setter Malvik på kartet.
 • Stimulere til å gjenoppta aktivitet etter Korona-situsasjonen

Søknad, behandling, tildeling

 • Søknadsfrist 1. oktober.
 • Elektronisk søknadsskjema.
 • Øvre grense for hvert prosjekt 20 000 kroner.
 • Selv om søker oppfyller kriteriene er det ingen garanti for tildeling.
 • Enkel rapportering med revisorgodkjent eller dokumentert regnskap.

Større prosjekt/arrangement søker særskilt og krever politisk behandling, eksempel på dette kan være nasjonale mesterskap, større kulturoppsetninger, nasjonale begivenheter/arrangement.

Her kan du søke om prosjekttilskudd