English A A A A A
Bufdir utlyser omlag 310 millioner kroner

Søk nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) lyser nå ut omlag 360 millioner kroner, og offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler.

Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Her kan du lese om kriterer og finne link til søknadsskjema på Bufdirs nettsider. Søknad skjer direkte i BUFDIRs søknadsportal

Har du spørsmål, ta kontakt med avdelingsleder ved virksomhet kultur, Hans Jørgen Renå på e-post hans.rena@malvik.kommune.no og på telefon 73 97 20 00.

Søknadsfristen er 4. desember 2020.