Bilde av mann som plukker søppel

Søk midler fra miljøfondet

Malvik kommune har øremerket midler til rydding av avfall. 

Formål og bakgrunn

I forbindelse med årsoppgjøret 2017 ble det satt av 200 000 kroner til et fond knyttet til plastforurensning og plastreduksjon i Malvik kommune. I 2021 er det ca 120 000 kroner igjen på fondet.

Miljøfondet skal brukes til mindre lokale miljøtiltak som begrenser, forhindrer, forebygger, gjenoppretter og forbedrer miljøproblemer knyttet til forsøpling generelt, og marin forsøpling spesielt.

Hvem kan søke?

Barnehager, skoleklasser, lag og foreninger og andre oppfordres til å søke på fondsmidlene.

Hva kan du få støtte til?

  • Lokale miljøtiltak rettet mot forsøpling i form av ryddeaksjoner, holdningsskapende arbeid, informasjon, transport, utsetting av kontainere, henting og innlevering av innsamlet avfall til godkjent mottak.
  • Opprydding av avfall hvor ansvaret for forurensning ikke er definert i forurensningsloven.
  • Miljøtiltak som ikke allerede inngår i opplegget til Innherred Renovasjon, Hold Midt-Norge Rent.

Søknadsfrist

Det er ikke fastsatt en søknadsfrist. Alle søknader blir behandlet fortløpende.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med rådgiver ved ARESAM, Lars Slettom på e-post: lars.slettom@malvik.kommune.no og 73 97 20 73/982 09 769.