English A A A A A
Søk midler fra Malvik kommunes dugnadsfond 2022

Søk midler fra Malvik kommunes dugnadsfond 2022

Søknadsfristen er 1. august 2022.

Frivilligheten gjør en viktig jobb i Malvik, skaper små og store fellesskap for våre innbyggere og bidrar til å gjøre Malvik til en av de beste bo-kommunene i Norge.
Kommunestyret ønsker derfor å avsette 1 000 000 kroner til tiltak som kan være med å støtte opp under denne frivilligheten og dugnadsinnsatsen i Malvik.

Kriterier

Frivillige lag og organisasjoner i Malvik kan søke om midler som skal støtte opp under og bidra til aktivitet og fortsatt stor dugnadsinnsats for våre innbyggere. Tiltak og prosjekter som gir vekst i medlemstall, faglig utvikling eller bedre øvings/-treningsforhold vil bli foretrukket. Dette kan være kjøp av utstyr, rekrutteringsprosjekt og tiltak som gir faglig utvikling eller på annen måte gir en positiv utvikling for den aktuelle organisasjonen.

Vi kan også gi tilskudd til oppgradering/restaurering av grendehus, lekeplasser, nærmiljøanlegg og turstier.

Søknaden gjøres elektronisk med frist 1. august 2022.

Vi krever enkel rapportering med dokumentert regnskap på gjennomført tiltak.