dugnadsfond

Søk midler fra Malvik kommunes dugnadsfond 2021

Søknadsfristen er 25. oktober 2021.

Kulturlivet, idretten og frivilligheten gjør en viktig jobb i Malvik, skaper små og store fellesskap for våre innbyggere og bidrar til å gjøre Malvik til en av de beste bo-kommunene i Norge. Kommunestyret ønsker derfor å avsette 750 000 kroner til tiltak som kan være med å støtte opp under denne frivilligheten og dugnadsinnsatsen i Malvik.

Kriterier

Lag og organisasjoner og frivilligheten i Malvik kan søke om midler som skal støtte opp under og bidra til aktivitet og fortsatt stor dugnadsinnsats for våre innbyggere. Tiltak og prosjekter som gir vekst i medlemstall, faglig utvikling eller bedre øvings/-treningsforhold vil bli foretrukket. Dette kan være kjøp av utstyr, rekrutteringsprosjekt og tiltak som gir faglig utvikling eller på annen måte gir en positiv utvikling for den aktuelle organisasjonen.

Det kan også gis tilskudd til oppgradering/restaurering av grendehus, lekeplasser, nærmiljøanlegg og turstier.

Søknaden gjøres elektronisk med frist 25. oktober 2021. Det kreves enkel rapportering med dokumentert regnskap på gjennomført tiltak.