The money house

Snart vil du motta faktura for kommunale årsgebyrer og eiendomsskatt for første termin 2021

Uavhengig av type avtale med oss er forfallsdato 20. februar 2021. Her får du mer informasjon om fakturaen for kommunale gebyrer og eiendomsskatt.

Kommunale årsgebyrer for 2021 ble vedtatt i kommunestyret 7. desember 2020. Se her for alle gebyrsatser.

Hvilken periode gjelder denne fakturaen for?

Avhengig av hvilken avtale du har med oss gjelder fakturaen for:

  • 1. januar - 30. april for deg med tre terminer per år 

  • 1. januar - 31. januar for deg med 12 terminer per år/månedlig fakturering 

Forfallsdato?

Forfallsdato er 20. februar for begge avtaletypene.  

Hva betaler jeg for?

  • Vann og avløpshåndtering (dersom du er koblet til kommunalt ledningsnett)  
  • Branntilsyn og feiing av pipe (dersom du har pipe) 
  • Eiendomsskatt 

Jeg har vannmåler. Hvorfor er fakturaen høyere/lavere denne gangen?

Denne fakturaen inneholder årsoppgjøret for vannforbruket ditt i 2020. Det innbetalte forskuddet for vann og avløp i 2020 trekkes ifra det målte/oppgitte forbruket på denne fakturaen. Dersom det stipulerte forskuddet var for lavt i forhold til det reelle forbruket blir du etterfakturert for differansen. Om forskuddet var høyere enn det reelle forbruket ditt blir du tilbakebetalt. Forskuddet for vann og avløp i 2021 er beregnet ut ifra det reelle forbruket i 2020. 

Hvorfor er eiendomsskatten for 2021 endret i forhold til 2020?

For beregning av eiendomsskatt i 2021 benytter Malvik kommune Skatteetatens formuesgrunnlag fra 2019. Brev med melding om ny eiendomsskattetakst blir sendt ut innen 1. mars.  

Når kommer neste faktura?

Avhengig av hvilken avtale du har med oss vil du motta faktura:  

  • rundt 20. januar, rundt 20. mai og 20. september (tre terminer per år) 
  • rundt 20. hver måned (avtale om 12 terminer per år/månedlig fakturering) 

Hva må jeg gjøre for å få månedlig fakturering?

Dersom du ønsker månedlig fakturering og ikke har inngått avtale om dette, er neste mulighet fra 1. september 2021. Dette forutsetter at du har opprettet avtalegiro. Se avtalegiroreferansen nederst til høyre på din siste faktura og opprett avtalegiro i nettbanken din. Finner du ikke referansen, ta kontakt med oss så sender vi deg den. Når avtalegiro er opprettet, kan du ta kontakt med oss på kommunale.gebyrer@malvik.kommune.no for å inngå avtale om månedlig fakturering av kommunale gebyrer og eiendomsskatt fra 1. september 2021. 

Har du spørsmål til fakturaen?

Har du spørsmål til gebyrene for vann, avløp eller feiing kan du kontakte oss på kommunale.gebyrer@malvik.kommune.no eller via servicetorget på telefon 73 97 20 00.  

Har du spørsmål om eiendomsskatten kan du kontakte oss på eiendomsskatt@malvik.kommune.no.  

Ofte stilte spørsmål om kommunale årsgebyrer