syringe on white background

Snart vaksineres ny prioriteringsgruppe

Uke 12 er det fortsatt innbyggere i prioriteringsgruppe 3 som får tilbud om vaksine. De fleste som får innkalling nå er 75–78 år gamle. De som er eldre enn dette skal ha fått tilbud om vaksine. 

Før påske forventer vi å kunne tilby vaksine til innbyggere som er i prioriteringsgruppe 4. Det vil si personer med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp i alderen 18–64 år - samt innbyggere i aldersgruppen 65–74 år. 

Det er fastlegene som rapporterer til kommunen om pasienter med høy risiko og underliggende sykdommer. 

Sykdommer som gir høy risiko for alvorlig forløp

Malvik kommune følger FHI sine føringer for prioriteringsgruppene. Sykdommer eller tilstander med høy risiko for alvorlig forløp ved korona er: 

 • Organtransplantasjon   
 • Immunsvikt 
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år 
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, cerebral parese og Downs syndrom)   
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon 

Underliggende sykdommer

Når prioriteringsgruppe 4 er vaksinert, er det aldersgrupper med andre underliggende sykdommer som får tilbud om vaksine. Dette skjer også i puljer, og kun for de med underliggende sykdommer. Først de mellom 55 og 64 år, så 45-54 år, og til slutt 18-44 år med de samme sykdommene. De underliggende sykdommene/tilstandene som gir grunnlag for prioritering her er:

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer  
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesykdom, inkludert cystisk fibrose og alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året  
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere 
 • Demens  
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
 • Hjerneslag

Hele prioriteringsrekkefølgen til FHI kan du se her. 

Avklar med fastlege

Dersom du har spørsmål rundt din helsesituasjon og vaksinering, må du avklare dette med din fastlege før du møter til din vaksinetime. Det kan for eksempel være om du ammer, er gravid eller tidligere har fått alvorlig allergisk reaksjon på vaksine, som har gitt behov for tilsyn av lege.

Husk å bekreft din time

Det er viktig at du bekrefter timen når du får tilbud om vaksinasjon via SMSDette for at fremdriften i vaksineringen skal opprettholdesHar du problemer med å gjøre dette kan du ringe vaksinasjonstelefonen for å få hjelp. Telefonnummer dit er 482 62 030.

Nytt vaksinasjonssted Malvik Senter

Fra tirsdag 6. april vil all koronavaksinering foregå på Malvik Senter. Bruket kulturhus vil fram til og med påskeuken fungere som vaksinasjonssted. 

Annen aktuell informasjon

Her finner du en oversikt over ofte stilte spørsmål i forbindelse med vaksinering.

Vaksineringskalenderen til Folkehelseinstituttet 

Aldersgrupper i Malvik, per 01.01.2021 

 • 85 år og eldre: 196 personer
 • 75 - 84 år:  826 personer 
 • 65 - 74 år: 2 026 personer 
 • 55 - 64 år: 1 588 personer 
 • 45 - 54 år: 2 261 personer 
 • 18 - 44 år: 4 827 personer
 • Helsepersonell: 490 personer