Skjermdump med ulike bilder fra appen Smittestopp

Smittestopp - ny app fra Folkehelseinstituttet

Appen skal gi Folkehelseinstituttet anonyme data om hvordan grupper beveger seg i samfunnet for å måle effekten av tiltakene mot smittespredning, og etter hvert skal brukerne få et varsel om de har vært i nærkontakt med koronasmittede.

Hva er Smittestopp?

Smittestopp er en app, lansert av Folkehelseinstituttet. Formålet med appen er å kartlegge bevegelsene til grupper, og se om smitteverntiltakene som er iverksatt, fungerer.

Appen skal gi Folkehelseinstituttet anonyme data om hvordan grupper beveger seg i samfunnet for å måle effekten av tiltakene mot smittespredning, og alle som har lastet ned appen får et varsel om de har vært i nærkontakt med koronasmittede.

Hva er formålet med Smittestopp?

  1. Brukere av Smittestopp, vil få en sms om du har vært i nærheten av andre Smittestopp-brukere, som har fått påvist koronaviruset.
     
  2. Appen samler anonyme data om hvordan folk beveger seg, og hvor mange de møter. Det gjør oss i bedre stand til å forutse utviklingen i utbruddet, og hvordan tiltakene i samfunnet virker. Disse dataene vil FHI bruke til å analysere i hvor stor grad folk og grupper holder avstand til hverandre og omfang av nærkontakter. Slik blir det mulig å følge bedre med på om tiltakene mot koronaviruset virker, og om de smittede får flere nærkontakter etter hvert som samfunnet letter på de svært strenge restriksjonene.

Hvordan fungerer Smittestopp?

Hvis en person laster ned appen, og senere blir konstantert med koronavirus av lege, kan appen identifisere andre appbrukere som den personen har vært i nærkontakt med, før personen ble syk.

Dette skjer gjennom telefonens stedtjenester, og Bluetooth registrerer andre telefoner i nærheten, som også har fått installert appen. Alle som ut i fra dette defineres som nærkontakt med denne personen, og har lastet ned appen, vil få en tekstmelding med råd om hvordan de skal forholde seg. Det er ingen som får vite hvem som er smittet.