English A A A A A
Illustrasjonsbilde av mann med tenkeboble

Sliter du med tunge tanker?

Psykisk helsetjeneste og rus opprettholder tjenestene fremover, selv om lokalet på Vikhammer er stengt.

Kontaktinformasjon

Personer som er under behandling følges opp fortrinnsvis med samtaler, videosamtaler eller hjemmesesøk ved behov. Kapasiteten er god, og Malvik kommune ønsker at du tar kontakt hvis du har spørsmål.

Her finner du kontaktionformasjon til psykisk helsetjeneste og rus.

Assistert selvhjelp

Assistert selvhjelp er et nettbasert verktøy for personer med psykiske plager. Dette verktøyes brukes for å få bedre utbytte av behandlingen. Gjennom å benytte seg av dette kan psykisk helsetjeneste og rus, hjelpe flere tidligere. På assistertselvhjelp.no får du mer informasjon.

Det eneste som kreves er litt egeninnsats og tilgang til nett. Assistert Selvhjelp benytter seg av evidensbaserte, faglige og nyttige metoder som kan få deg til å få det bedre i hverdagen.