English A A A A A
Storfossen

Skuelystne strømmer til Storfossen

Turister og andre skuelystne fra fjern og nær strømmer til for å beundre Storfossen i Malvik i sommer.

Storfossen er et av tre utfartsområder i Malvik som har telling av besøkende, og de siste 30 dagene har trafikken av skuelystne vært formidabel.

Søndagstur-mål

Det er særlig på søndager at trafikken tar seg veldig opp, med søndag 10/7 som en foreløpig topp med 673 passeringer. Gjennomsnittet for de siste 30 dagene er 206 passeringer per dag.

Nå hører det med til historien at du blir telt både på vei ned til fossen og på vei opp til parkeringsplassen, slik at antall passeringer ikke reflekterer antall personer. Siden enkelte kommer til Storfossen til fots, mens andre kommer med bil til p-plassen på Kringelmyra, er det vanskelig å anslå nøyaktig antall personer, men også om en deler antall passeringer på to blir dette et betydelig antall personer.

1 114 på én dag

Det høyeste antall passeringer som er målt på én enkelt dag er 1 114 og stammer fra 28. juni 2020.

Totalt er det registrert snart 157 000 passeringer siden telleren ved Storfossen ble satt i drift sommeren 2018, og fossefallet er blant turmålene som markedsføres via blant annet Visit Trondheim.

NGU-ros

Broene, benkene og utsiktsplattformene som er bygget i dalen ovenfor vassdraget har gjort det mektige fossefallet mye mer tilgjengelig for publikum. Dugnadsarbeidet er utført av frivillige HIL-pensjonister i «Skogskaran» og finansiert av både Statsforvalter, Statens naturoppsyn og Malvik kommune. NGU-forsker Terje Solbakk er full av lovord om tilretteleggingen som er gjort de siste årene og sier at uten slik tilrettelegging for turfolk kan fine natursteder bli trampet ned av folk som går utenfor stiene.

Se video med NGU-forsker Terje Solbakk fra Storfossen her!