Illustrasjon - artikkelbilde - kommunevåpen på hvit bakgrunn

Skred øst for vektstasjonen på Leistad

Malvik kommune ble sent i kveld varslet om et skred øst for vektstasjonen på Leistad.

Saken er oppdatert 15. august klokken 11.17.

Undersøkelsene er avsluttet.

Kommuneldelsen har kommunikasjon med Politiet. NVE er koblet på saken som fagmyndighet.
Kommuneledelsen har videre i samarbeid med Nye Veier sendt ut geoteknikkere for å vurdere omfanget og ytterligere fare for nye skred.

Ingen veier i området er sperret eller står i fare for å bli tatt av raset.
Rådmannen avventer vurderinger fra geoteknikkere før det tas beslutning om eventuelle tiltak.

Vi oppdaterer informasjonen fortløpende.


Oppdatering 15. august klokken 00.40.

Geoteknikere er på stedet og har vurdert området der massene har glidd ut. Utglidningen har skjedd i et moreneområde.  Store mengder vann har ført til at løsmasser har glidd ut over anleggsveien til Nye veier på nedsiden av E6. Det er ikke snakk om leirskred.

Området er bratt, noe som gjør at dette ser mer dramatisk ut enn det faktisk er. Geoteknikere har vurdert situasjonen til å være under kontroll og vil fortløpende vurdere situasjonen.

Stabilitet i området skal også vurderes på nytt av geoteknikkere når det blir lyst.


Oppdatering 15. august klokken 11.17

Området ved vektstasjonen på Leistad med utglidning av løsmasser er blitt undersøkt i morgentimene. Det dreier seg i hovedsak om vannmasser som har funnet nye vannveier som følge av mye nedbør. Geoteknikere har avsluttet videre undersøkelser. Malvik kommune vil takke Nye Veier for rask oppfølging i denne saken.