English A A A A A

Skrantesjuke - Chronic Wasting Disease

Skrantesjuke er en prionsykdom som i flere tiår har vært kjent hos hjortedyr i Nord-Amerika. Denne sykdommen ble påvist på norske dyr i Nordfjella i 2016.

Dette var det første dokumenterte tilfellet i Norge. Skrantesjuke (Chronic Wasting Disease) er en prionsykdom, der en type proteiner ikke brytes ned, og omdatter skrapesyke hos sau og kugalskap hos storfe. Sykdommen kjennetegnes ved gradvis tap av nerveceller i hjernen, nevrologiske symptomer og avmagring. Les mer om skrantesjuke i kunnskapsoversikt fra Miljødirektoratet.

Overvåkning

I 2016–2017 har over 11 000 hjortedyr blitt undersøkt av Veterinærinstituttet, og det ble påvist skrantesjuke på fem dyr. To av disse dyrene i området rundt Selbu. Mattilsynet har finansiert et overvåkningsprogram som omfatter CWD-undersøkelse av ville hjortedyr og hjort i oppdrett, eldre enn 18 måneder, som kommer inn til obduksjon ved Veterinærinstituttet. Første gang dette ble påvist var i mars 2016.

Aktuelt

Elg med GPS-halsbånd.Foto Rolandsen/NINA

2019 - prøvetaking for skrantesyke i Malvik kommune

Prøvetakingen av eldre dyr av hjort og elg fortsetter

Elg og hjort som er 2 år og eldre skal sjekkes for skrantesyke (CWD). Hjerneprøve og lymfeprøve sendes inn til Veterinærinstituttet. Kjevene til 1.5 år gamle dyr og eldre dyr skal samles inn for aldersanalyse hos Norsk institutt for naturforvaltning (NINA). NINA ønsker at jegerne rapporterer observerte elg som er merket med halsband eller øremerke.

Hjortevilt i Malvik 2018

2018 Hjortevilt i Malvik

Informasjon om hjorteviltjakta i Malvik kommune 2018.

Bilde av storvilt-slakt

Innsamling av slakteavfall

Slakteavfallet fra elgjakta i Malvik samles inn og leveres til Norsk Protein

Under elgjakta i Malvik kommune i 2017 blir det lagt opp til innsamling av slakteavfall.

Skrantesjuke - presentasjon fra NINA

Informasjon om skrantesjuke - hodeinnlevering og jegerprøvetaking

Detaljert veiledning om innsamling og prøvetaking i forbindelse med skrantesjuke

Norsk institutt for naturforskning har laget en detaljert presentasjon om innsamling av prøver og prøvetaking i forbindelse med skrantesjuke. Det er også laget en animasjonsvideo som beskriver sykdommen på en enkel og god måte.

Kart over Selbu-regionen

Innsamling av prøver fra hjortevilt i Malvik i 2017

Pålegger jegere å teste hjortevilt for skrantesjuke

Miljødirektoratet pålegger jegere i Selburegionen å teste hjortevilt for skrantesjuke under jakta i 2017. I Malvik kommune skal det samles inn prøver fra elg, hjort og rådyr. Det skal samles inn hjerneprøver, møkkprøver og hodeprøver. Se oversikt over hvilke prøver som skal leveres og hvem som skal levere prøvene i de ulike periodene av jakta.

Bilde av hjort i utmark

Pålegg om å teste hjortevilt for skrantesjuke

Miljødirektoratet pålegger testing av felte hjortevilt

Miljødirektoratet pålegger jegere i nasjonale kartleggingsområder å teste felte hjortevilt for skrantesjuke.

Illustrasjonsbilde av hjortevilt

Miljødirektoratets anbefaling om å vurdere bestandsreduksjon av hjortevilt

Ønsker å tilrettelegge for bestandsreduksjon i områder med påvist skrantesjuke

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har kommet med en risikovurdering i forbindelse med skrantesjuke. Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet.

Følg de GPS-merkede elgene i Mostadmark

Følg de GPS-merkede elgene i Mostadmark

41 elger er merket med GPS-sender, tre av disse er nå i Mostadmarka