English A A A A A

Skolevei - åpning av ny Homla bru

Ny Homla bro nærmer seg ferdigstillelse ved Hommelvik Sjøside. En del skolebarn både på barneskolen og ungdomskolen vil komme til å benytte seg av Havneveien og dermed nybrua på sin skolevei.

Hommelvik Sjøside vil derfor gi følgende informasjon:

I perioden 18.08 - 29.08 vil ikke nybrua være åpen verken for myke trafikanter eller bilister. Skolebarn kan benytte strandpromenaden og gå over broa nærmere sjøen og derfra gå langs gangveier opp til skolene.

Fra og med mandag 1. september vil nybrua være åpen for trafikk og kan benyttes som skolevei i likhet med strandpromenaden.

Selv om nybrua nå er asfaltert, må entreprenøren ha ca 14 dager for å komplettere arbeidene ved brua. I denne perioden vil anleggsmaskiner benyttes og området anses å ikke ha den nødvendige sikkerheten som gjør at vi kan åpne veien for skolebarn.

Vedlagt ligger en kartskisse som viser skoleveien før og etter 1. september.

 

kartskisse2.pdfKartskisse