English A A A A A
Busskilt

Skoleskyss

Elever i 2. - 10. trinn som bor mer enn fire kilometer fra skolen har rett til skyss. For elever i 1. trinn er skyssgrensa to kilometer.

Kommunale vedtak om gratis skyss er nå opphevet av Utvalg for oppvekst og kultur, og det er bestemmelser i opplæringslovens § 7-1 som skal gjelde fra 01.08.2014.

Opplæringsloven sier at elever i 2.–10.trinn som bor mer enn fire kilometer fra skolen har rett til skyss. For elever i 1. årstrinn er skyssgrensa to kilometer.

Les mer:

Skoleskyssreglement for Malvik kommune (pdf-format)

Søknadsskjema for skoleskyss (pdf-format) - se også under Skjema A-Å

Skolevegen - vurderinger om den er trygg nok til å gå (pdf-format)

Skolevegen - vurdering til/fra Grønberg, Muruvik og Sveberg (pdf-format)

Rettninglinjer for skoleskyss (pdf-format)

Tips en venn Skriv ut