English A A A A A

Skoleskyss

Alle elever som bor lengre enn 4 km fra skolen, har rett til skoleskyss. Elevene dette gjelder, får et t-kort hvor riktig beløp i forhold til antall turer er ”fylt på”. Mistet busskort må erstattes, dette koster 250 kr. Kortene deles ut hver høst så snart skolen har fått dem fra AtB.