English A A A A A
Busskilt

Skoleskyss i Malvik kommune

Ved oppstart av skoleåret 2013/14 har både elever, foreldre og skolene dessverre opplevd utfordringer med skoleskyssen, og AtB beklager dette på det sterkeste.

Sør-Trøndelag fylkeskommune har ansvaret for skoleskyssen i fylket, og AtB er den som organiserer skoleskysstilbudet. 

Malvik kommune har, etter møter med Sør-Trøndelag fylkeskommune og AtB etter møter, blitt enige i følgende:

Ordinær skoleskyss (med ordinær skolebuss eller rutebuss):

  • AtB skal sikre at alle elever med rett til skoleskyss får utstedt gyldig t-kort som gjelder på skolebussen i løpet av uke 42.
  • De elevene som ikke har kort som virker på skolebussen tar kontakt med skolen for å få låne «lånekort» inntil deres kort er aktivert.
  • AtB tar kontakt med Nettbuss og gir tilbakemelding både i forhold til enkeltepisoder med sjåfører, og beskjed om at alle elever med skyssrettighet skal være med bussen, selv om kortene ikke virker i uke 42.

 

Elever med sikringsskyss (dvs. elever som blir hentet med minibuss av Reistad buss og taxi)

  • Dagens ordning med sikringsskyss opprettholdes ut skoleåret 2013/14.
  • AtB og Malvik kommune vil påbegynne arbeidet med å se på sikringskyssen videre i kommunen i løpet av våren 2014.
  • Det vil være avklart før skoleslutt i juni 2014 hvordan tilbudet vil være for skoleåret 2014/15, med oppstart i august 2014.

 

Med vennlig hilsen

Rådmannen, Malvik kommune

Hommelvik 10.10.13