English A A A A A

Skoler og SFO

I 2017 satser vi i Malvikskolen på to områder; bedre læringsmiljø og språk.

Vi jobber for bedre læringsmiljø

Malvik kommune er med i et læringsmiljøprosjekt gjennom Utdanningsdirektoratet. Prosjektet heter "Bedre Læringsmiljø", og det er oppstart høsten 2016. Hovedmålet er bedre læringsmiljø og redusert mobbing.

Det er fire delmål i prosjektet, som også viser ansvaret til de ulike aktørene:

  • Skoleeier utvikler kompetanse i å følge opp skole, utvikle de til å bli lærende organisasjoner og utvikle skoleledelse.
  • Skolen får kompetanse i å skape gode læringsmiljø, innarbeide rutiner for å avdekke og løse mobbesaker, og sette inn tiltak som er nødvendige for å utvikle en lærende organisasjon.
  • PPT videreutvikler kompetanse i hvordan de kan støtte og hjelpe skolene i arbeidet med læringsmiljøet
  • Foreldre og elever blir kjent med prosjekter og både kommune og skolen informerer om arbeidet.

Vikhammer skole og Vikhammer ungdomsskole er plukket spesielt ut til å delta i dette prosjektet og vil få faglig bestand av veiledere tilknyttet Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger. Prosjektet skal gå over tre semester.

Vi er en språkkommune

Malvik kommune er en språkkommune. Vi deltar i et prosjekt fra Utdanningsdirektoratet som støtter utviklingsarbeid knyttet til språk, lesing og/eller skriving.
En arbeidsgruppe skal utarbeide et forslag til språkplan som skal omfatte alle barn og elever i Malvik. Språkplanen skal være en beskrivelse av beste praksis og gi ansatte i kommunen felles mål, felles språk og felles verktøy for arbeidet. Den skal beskrive forventninger til barns språkutvikling, hvilke tiltak og metodeinnhold som forventes å være beste praksis innenfor det allmennpedagogiske tilbudet. Planen skal også beskrive hvordan barnehage og skole kan løfte språkutviklingen til alle grupper av barn og elever.

Her kan du lese språkstrategien vår.

Tips en venn Skriv ut