English A A A A A

Aktuelt

KRLE-faget og fritaksregler for fag.

22.11.17

Skolene er ansvarllige for å informere foresatte om rettighetene til fritak fra KRLE-faget. Fritaket gjelder ikke kunnskapsformidlingsdelen av faget, men den delen som kan virke forkynnende eks. skolegudstjenesten før jul. Skolene er forpliktet til å ha et likeverdig tilbud til de elever som melder om fritak. Fritaket er mest aktuelt i forbindelse med skolegudstjenesten før jul ved Hommelvik skole. Hommelvik skole løser dette på følgende vis:

  • Skolegudstjenesten før jul legges til nest siste dag før juleferien.
  • Skolen har et likeverdig samlingsstund for elever med fritak, hvor det legges opp til samtaler og formidling av flerkulturelle vinterhøytider rundt omkring i verden. Programmet kan variere noe fra år til år, men dette er essensen av innhold.
  • Foresatte formidler fritak til skolen digital påmelding vi mobiltelefon (Forms). Meldingen trenger ikke begrunnelse.
  • Foresatte varsles om dette i god tid før jul.

For ytterligere informasjon, les lenkene nedenfor.

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Innhold-i-opplaringen/Gudstjenester-i-skoletiden/

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/saksbehandling/fritak/fritak-fra-opplaringsplikten/

Mvh. Torgeir Granbom, rektor