English A A A A A

Aktuelt

Informasjon til elever og foresatte 2021/2022

Mandag 16. august ønsker vi alle elever på 8. trinn velkommen til skolen!
Dere møter opp ved tribunen på kunstgressbanen kl. 9, og blir møtt av kontaktlærerne som tar dere med til klasserommene.

Vi ønsker også 9. og 10. trinn velkommen tilbake. Dere starter kl. 8.30.
Dere møter opp på klasserommene deres, se egen oversikt her på hjemmesiden.

Klikk på overskriften for mer informasjon.

Velkommen tilbake!

Nå gjenåpnes Vikhammer ungdomsskole

Skolen har vært stengt siden 13. mars. Fjernundervisningen har gått over all forventning, og det har blitt lagt ned en betydelig innsats av både elever, foreldre og ansatte. Nå gleder vi oss til å få alle elevene tilbake på skolen igjen!

På grunn av at vi nå må dele inn klassene i mindre grupper, såkalte kohorter, vil det være utfordrende å ha nok rom til alle. Vi vil derfor bli nødt til å kombinere skoleoppmøte på enkelte dager med uteskole og digital fjernundervisning. 10. trinn vil være prioritert med oppmøte på skolen det meste av tiden, da de er avgangselever, mens 8. og 9. trinn vil ha oppmøte av skolen ca. halvparten av tiden. Dere vil få en tydelig oversikt fra kontaktlærer, slik at alle vet når de skal møte.

Informasjonen nedenfor er basert på den nasjonale smittevernveilederen for ungdomsskoler (Utdanningsdirektoratet/Folkehelseinstituttet).

samarbeid

Vikhammer ungdomsskoles ordensreglement

For at Vikhammer ungdomsskole skal være et godt sted å være og et godt sted å lære, er det en del grunnleggende regler alle må følge. Det er også viktig å kjenne til ordensreglementet med tanke på at det er dette som legges til grunn når karakterer i orden og oppførsel settes. Ordensreglement vedtatt i skolens samarbeidsutvalg. Ordensreglementet finner du her. Ordensreglementet skal også angi konsekvenser ved brudd på reglene. Dette har vi formet som en konsekvenstrapp.