English A A A A A

Aktuelt

Opplæringsloven kapittel 9a-2

Viktig informasjon skoleåret 2017/2018


Årets informasjonshefte
Også i år har vi utarbeidet et informasjonshefte til elever og foresatte. Dette blir trykt opp til 8. trinn, men vi legger det også ut her, slik at det også er tilgjengelig for 9. og 10. trinn. For alle kan det være greit å ha heftet digitalt, da det er mange lenker i dokumentet.

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.
1. august 2017 ble kapittel 9a i opplæringsloven, som gjelder elevenes skolemiljø, endret. Den nye loven sikrer elever sterkere rettigheter i forhold til et godt psykososialt miljø. Mer informasjon fra Utdanningsdirektoratet finner du her.

Endringer i ledelsen
Tidligere rektor Ronny Engan har gått over i ny stilling ved Byåsen videregående skole. Ny rektor vil være tilsatt fra 1. januar 2018. Høsten 2017 er Bodil Furuhaug Westby konstituert rektor.

samarbeid

Vikhammer ungdomsskoles ordensreglement

For at Vikhammer ungdomsskole skal være et godt sted å være og et godt sted å lære, er det en del grunnleggende regler alle må følge. Det er også viktig å kjenne til ordensreglementet med tanke på at det er dette som legges til grunn når karakterer i orden og oppførsel settes. Våren 2018 ble et nytt ordensreglement vedtatt i skolens samarbeidsutvalg. Det nye ordensreglementet finner du her. Ordensreglementet skal også angi konsekvenser ved brudd på reglene. Dette har vi formet som en konsekvenstrapp.