English A A A A A

Skolens ansatte

 

Amdal, Kristin Stokke
Kontaktlærer 3.trinn
epost

 

Bakkejord Christine
Kontaklærer 7.trinn

epost

 

Bjørkås, Helge
Kontaktlærer 6.trinn
epost

 

Christansen, Eli Kolltveit
Kontaklærer 2.trinn

epost

        Eidem, Bente
Spesialpedagog
epost
 

Ersnes, Bård Atle Myklebost
Kontaktlærer 5.trinn

 epost

 

Foss Marthe

Assistent

epost

 

 

Hanssen Marthe

Vernepleier

epost

 

 

Hassel, Inge
Lærer på 5-7 trinnet

 epost

 

Haugan, Kristin Beate
Lærer 2.trinn
epost

 

Haukelidsæther Magnhild Berre

Permisjon

epost

 

Hojem, Thea Flønes
Kontaktlærer 7. trinnet
epost

 

Hovde, Yngvill
Kontaktlærer 1.trinn

epost

 

Iversen, Mette
Kontaktlærer 4.trinn

epost

 

Jamtøy Camilla

Permisjon

 

Kirkeby, Galina Usatenko
Assistent
epost

  Krogstad, Kjersti Sneisen
Kontaktlærer 1.trinn
epost
 

Lous, Ingebjørg
Lærer 5.trinn

epost

 

Jørgen Løvseth.
Kontaktlærer 6.trinn

epost

 

Mohn, Anne Lise

Lærer 1.trinn
epost

 

Morseth Rune
Kontaktlærer 7.trinnet

epost

 

Pettersen, Øyvind
Kontaktlærer 4.trinn
epost

 

 

Sæther Remen, Siri
Kontaktlærer 7.trinn
epost

 

  Sandaune, Inger
Assistent
epost
 

Sandmark, Marit
Permisjon

epost

  Smith, Sara
Assistent
epost
 

Stene Nora Almestad
Permisjon
epost

 

Sterri, Sigvor Skjold

kontaktlærer 2.trinn
epost

 

Strand Harald Bergheim
Kontaklærer 5 trinn
epost

  Sundin, Sven-Olof
Assistent
epost
 

Sveian, Wenche Teigseth

Kontaktlærer 2.trinn
epost

 

Tobiassen Magnus

Lærer 4. trinn

epost

 

 

Østby Peggy
Assistent
epost