English A A A A A

Aktuelt

Arbeid mot mobbing

Malvik kommune har nulltoleranse for mobbing. Ingen barn og unge skal bli utsatt for mobbing eller trakassering, og det er utarbeidet strategi- og handlingsplan mot mobbing i skole, SFO og barnehage for å sikre barn og unges rettigheter.