Aktuelt

Bilde av klasserom med stoler og pulter

Arbeid mot mobbing

11. september 2018

Malvik kommune har nulltoleranse for mobbing. Ingen barn og unge skal bli utsatt for mobbing eller trakassering, og det er utarbeidet strategi- og handlingsplan mot mobbing i skole, SFO og barnehage for å sikre barn og unges rettigheter.

Handlingsplan for bekymringsfullt fravær

17. august 2016

Hva er bekymringsfullt fravær?

• Ugyldig fravær fra enkelttime (udokumentert), innbefatter intern skulk og «vandring».
• Mer enn 2 forsentkomminger i løpet av en uke
• Mer enn 3 enkeltdager fravær i løpet av en måned
• Mer enn 10 % fravær (summen av dokumentert og udokumentert fravær)