English A A A A A

Skolekretsgrenser i Malvik

Her finner du skolekretsgrensene for skolene i kommunen.

Saksvik skole

Skolekretsen går fra Trondheim grense til og med Jervstien, Nedre Stibakken og Gullhaugområdet. Fylkesveg til og med Aunet gård.

Vikhammeråsen grendaskole

Skolekretsen innbefatter Vikhammeråsen Sør, Naustmarka, Friskåsen, Basunvegen og Trombonevegen.

Vikhammer skole

Skolekretsen går fra og med Rådyrvegen til Malvikvegen 800, Midtsand gård. Det vil si hele ytre Malvik med unntak av opptaksområdene for Saksvik skole og Vikhammeråsen grendaskole.

Vikhammer ungdomsskole

Skolekretsen omfatter elever fra Saksvik skole og Vikhammer skole.

Sveberg skole

Skolekretsen går fra øvre del av Svedalsvegen, Smiskaret, Bjørnmyra, Vidhaugen, Øvre Sveberglia, Nedre og øvre Grønberg, Malvikvegen 800 til 1222. 

Hommelvik skole

Skolekretsen går fra Malvikvegen 1231 til grense Stjørdal kommune.

Hommelvik ungdomsskole

Skolekretsen omfatter elever fra Hommelvik skole og Sveberg skole.

 

Elevene skal til vanlig innmeldes ved den skolen de sokner til etter inndelingen i opptaksområdene. Eleven tas inn på en annen skole enn den de sokner til etter søknad til kommunen.