English A A A A A

Aktuelt

Helsesykepleier

Skolehelsetjenesten utfører helseundersøkelse, helseopplysning, vaksinering og gruppe- og enkeltsamtaler. Helsesykepleier kan bistå med samtaler, veiledning, rådgiving ved fysiske, psykiske eller sosiale utfordringer/problemer.

Skolehelsetjenesten formidler kontakt til andre i hjelpeapparatet dersom det er et ønske og behov fra elev og foresatte. 

Grete Kristin Larsen er helsesykepleier ved skolen vår. Hun er på skolen hver dag, mandag til fredag. 

E-post, mobil: 90210843

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

PPT skal bidra til at barn, unge og voksne med særlige behov får den hjelpen de har krav på. PPT sitt arbeid er forankret i opplæringsloven § 5-6 hvor det står at hver kommune skal ha en pp-tjeneste.

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom er et gratis tilbud til ungdom mellom 13 - 20 år som bor eller oppholder seg i Malvik kommune. Du kan ta kontakt med oss med de problemer du måtte ha, uten å bestille time på forhånd.