English A A A A A

Aktuelt

Skognytt april 2014

Malvik kommune har fokus på stell av ungskog i 2014. Pådriver er ansatt for å kontakte skogeierne og finne fram til ungskogfeltene. Ta gjerne kontakt for en skogprat!

Vindfallhogst

Skognytt mars 2014

Redd verdiene – hindre billeoppblomstring

Det har vært mye uvær i det siste, og særlig stormen Ivar har vært kraftig i vårt distrikt. Derfor ligger det vindfelt skog mange steder. Store verdier kan gå tapt. Vi vil oppfordre skogeier til å ta en tur i skogen for å få oversikt og evt. iverksette tiltak.