English A A A A A

Aktuelt

Hommelvik skole har ikke SFO mat skoleåret 2017/18

1.08.2015

Avtalekjema hjem - SFO

Her finner dere avtaleskjemaet som er gjeldende mellom hjemmet og SFO.

Avtaleskjema

Permisjonssøknad

Permisjoner for enkeltdager søkes i Tieto og innvilges av kontaktlærer.

Permisjoner utover dette innvilges av rektor. Søk ved å fylle ut elektronisk søknadsskjema: Permisjon fra undervisning

§ 2-11: Permisjon frå den pliktige opplæringa
Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker. Elevar som høyrer til eit trussamfunn utanfor Den norske kyrkja, har etter søknad rett til å vere borte frå skolen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag. Det er eit vilkår for retten at foreldra sørgjer for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute.

 

Informasjon bestilling av skolemelk

Her finner dere informasjon og bestilling av skolemelk,

Skolefrukt

Her finner dere lenke for bestilling av skolefrukt og ytterligere informasjon om skolefruktordningen.

Informasjon om skolefrukt

Bestilling av skolefrukt