English A A A A A

Aktuelt

Hommelvik skole har ikke SFO mat skoleåret 2017/18

1.08.2015

Avtalekjema hjem - SFO

Her finner dere avtaleskjemaet som er gjeldende mellom hjemmet og SFO.

Avtaleskjema

Permisjonssøknad

Permisjoner for enkeltdager søkes i Tieto og innvilges av kontaktlærer.

Permisjoner utover dette innvilges av rektor. Søk ved å fylle ut elektronisk søknadsskjema: Permisjon fra undervisning

§ 2-11: Permisjon frå den pliktige opplæringa
Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker. Elevar som høyrer til eit trussamfunn utanfor Den norske kyrkja, har etter søknad rett til å vere borte frå skolen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag. Det er eit vilkår for retten at foreldra sørgjer for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute.

 

Informasjon bestilling av skolemelk

Her finner dere informasjon og bestilling av skolemelk,