Jernbaneverket

Skinnesliping på Trønderbanen i 2015

Jernbaneverket informerer:
Jernbaneverket skal slipe skinnene på Trønderbane og Nordlandsbanen. Slipingen skal foregå på parseller mellom Trondheim – Støren og Trondheim – Hell - Storlien.

Skinnesliping vil foregå på strekningenTrondheim – Hell, Støren – Heimdal og Meråkerbanen Hell - Storlien vil foregå i tidsrommet uke 35 - 38 (Dvs fra slutten av august til midten av september).
Sporvekselsliping mellom Støren – Trondheim 22. februar til 9. mars. På grunn av den ordinære toggangen, vil arbeidet utføres på natt.

Skinneslipingen vil foregå med et innleid skinneslipetog fra Speno International. Skinneslipetoget kjører fram og tilbake langs sporet når skinnene slipes. Typisk antall overfarter er 6 ganger. Under slipingen fjernes ujevnheter i skinnene, og skinnehodet formes til opprinnelig profil.

Hensikten med skinneslipingen er å redusere støy til omgivelsene, bedre komforten i toget og øke skinnenes levetid.

Skinneslipingen kan medføre støy- og støvproblemer, og det vil også være en viss fare for antennelser langs sporet. Personell fra Jernbaneverket vil være med på slipetoget for å forhindre branntilløp. Det vil være vannvogn med egen trekk-kraft i beredskap på prosjektet. Støy ved selve slipetoget er oppgitt til ca. 80 dBA. Vi vil imidlertid gjøre vårt ytterste for å minimalisere eventuelle ulemper.

Informasjon om skinneslipingen og eventuelle korte sperringer av planoverganger vil bli gitt i aviser, og på Jernbaneverkets hjemmesider www.jernbaneverket.no