English A A A A A
Bilde av kalkulator, penn og penger

Skatteoppkrever

Værnesregionen skatteoppkreverkontor ble etablert 1. januar 2008 som en del av Værnes-regionsamarbeidet. Skatteoppkreverkontoret dekker i dag kommunene Frosta, Malvik, Selbu, Stjørdal og Tydal. Tjenesten ligger i Malvik kommune.

Skatteoppkreverens hovedoppgave er

  • regnskapsføring, innkreving og fordeling av skatt, skattetrekk og arbeidsgiveravgift
  • informasjon og kontroll til lønnsinnberetning fra arbeidsgivere
  • saksbehandling/forberedelse for søknader om ettergivelse av skatt

Kontonummer og KID

Du kan lage KID-nummer for innbetaling til Skatteetaten og skatteoppkrever.

Endre kontonummer for utbetaling

Her endrer du kontonummer for utbetaling.

Når kommer skatteoppgjøret?

Skatteoppgjøret er klart i løpet av perioden juni–oktober.

Betalingsavtale

Hvis du kan dokumentere at du har svak økonomi og ikke kan betale ved ordinære forfall, kan du søke om betalingsavtale.

Det er strenge vilkår knyttet til å innvilge en betalingsavtale og slike avtaler vil kun innvilges unntaksvis. For å behandle en betalingsavtale må vi ha en begrunnet skriftlig søknad med dokumentasjon over økonomiske forhold. Dette gjelder husstandens inntekter, bokostnader og forsørgelsesbyrde

Vi anbefaler å skaffe annen finansiering av skattekrav fordi det løper en forsinkelsesrente som ligger 8% per år over styringsrenten fra Norges Bank.

Her finner du mer informasjon om betalingsavtale.

Her finner du skjema for søknad om betalingsavtale.

Tiltakspakker i forbindelse med korona-situasjonen

Regjeringen innfører tiltakspakker for å håndtere de økonomiske konsekvensene av koronautbruddet. Det betyr endringer i både satser, avgifter, regler og frister.

Skatteetaten letter på sanksjoner (tvangsmulkt) og praktisering av reglene. Her finner du mer informasjon om tiltakspakker.

Andre spørsmål

Fant du ikke det du lette etter?

Her finner du nyttig informasjon og ofte stilte spørsmål.

Har du andre spørsmål, ta kontakt med Skatteetaten på skatteetaten.no eller på telefon 800 80 000.

Adresse og kontakt

Besøksadresse

Reidar Jenssens gate 8

7550 Hommelvik

Postadresse

Værnesregionen skatteoppkreverkontor

Postboks 51

7551 Hommelvik

Telefon: 73 97 20 00

Telefaks: 73 97 22 41

E-post: skatteoppkreveren@malvik.kommune.no

Fakturaadresse

Fakturamottak for Værnesregionen

Rådhus 2

7590 Tydal