Malvik kommune - kommunevåpen - farge på hvit bakgrunn

Skatteetaten overtar ansvaret for skatteoppkreveroppgavene og arbeidsgiverkontrollen

Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene samt arbeidsgiverkontrollen som kommunen har i dag. 

Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen. Oppgavene som overføres til Skatteetaten i november er blant annet behandling av restskatt, skattepenger til gode, tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motregning og utleggstrekk knyttet til skattekrav, skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og avgift.

Etter 1. november 2020 må du henvende deg til Skatteetaten på skatteetaten.no, eller telefon 800 80 000 hvis du for eksempel:

  • har fått restskatt
  • vil søke om en betalingsavtale eller har andre problemer med å betale
  • har spørsmål om skatt tilgode eller skatteoppgjøret 
  • trenger kontonummer eller KID for å betale
  • ønsker å endre kontonummeret ditt for å ta i mot penger 
  • skal betale eller har andre spørsmål om forskuddstrekk/skattetrekk, arbeidsgiveravgift eller utleggstrekk