English A A A A A
Illustrasjonsbilde av barnehage med leker.

Skal du søke barnehage- eller SFO-plass i 2020?

Alle som skal søke barnehage- eller SFO-plass i 2020, må vente til 1. februar. Da tar vi i bruk vår nye søknadsportal.

Tidligere år har søknadsperioden for hovedopptaket til barnehage, vært fra 1. januar til 1. mars. I 2020 er søknadsperioden begrenset fra 1. februar til 1. mars. Årsaken er at Malvik kommune tar i bruk en heldigital søknadsportal.

Som tidligere år er siste frist for søknad til hovedopptaket i barnehage, 1. mars. Frist for opptak til SFO er 1. mai.

Suppleringsopptak

Vi har suppleringsopptak til både barnehage og SFO gjennom hele året.

Venteliste

Alle ventelister blir slettet 31. desember inneværende år. Det vil si at alle søknader om plass slettes før årsskiftet, og må sendes inn på nytt.

Endring av plass

Søknad om endring av SFO-plass kan sendes til postmottak@malvik.kommune.no.

Oppsigelse av SFO-plass kan gjøres her.

Søknad om endring av oppholdstid i barnehage, og oppsigelse av barnehageplass, sendes til postmottak@malvik.kommune.no.

Søknad om overflytting til annen barnehage er først mulig i den nye søknadsportalen fra 1. februar.

 

Har du spørsmål?

Har du spørsmål om SFO?

Ta kontakt med skolen din. Her finner du oversikt over skolene i Malvik kommune.

Har du spørsmål om barnehageplass?

Ta kontakt med rådgiver ved virksomhet oppvekst, Iren Hasfjord på 73 97 20 28 eller iren.hasfjord@malvik.kommune.no.