English A A A A A

Sikring av rasområde på Vikhammer.

Etter utglidningen av jord bak Vikhammer ungdomsskole den 13.03.12, har Malvik kommune fått vurdert behovet for sikring av områdene til side for selve raset.
Rapporten utelukker ikke at det kan skje nye utglidninger i skråningen dersom forholdene igjen blir ugunstige. Langvarig og intens nedbør kan igjen føre til at det øvre lag blir oppbløtt og mister sin fasthet. Sannsynligheten for nye ras er liten, men for å redusere muligheten for en ny utglidning, setter Malvik kommune nå i gang sikringstiltak. Vegetasjon og vegetasjonsdekke fjernes og det kjøres inn steinmasser, på samme måte som sikringen av raset i mars.
Arbeidene vil medføre en del anleggstrafikk, spesielt ved ungdomsskolen og Malvikhallen. Vikhammeråsvegen kan også i en viss grad bli berørt ved at et kjørefelt i perioder må stenges. Nødvendig skilting vil i så fall bli iverksatt.
Oppstart av arbeidene vil skje tirsdag 28.08.2012. Antatt varighet 3-4 uker.