Sikrer forholdene på Skjenstad - Tiltakene ble satt i gang 3

Sikrer forholdene på Skjenstad

Malvik kommune starter opp arbeidet med å utbedre forholdene ved det gamle avfallsdeponiet på Skjenstad.

På grunn av de store nedbørsmengdene den siste tiden har det blitt økende aktivitet i utglidningene ved den gamle søppelfyllingen.

Arbeidet startet tirsdag 3. mars, og Malvik kommune er nå i gang med å legge ned nytt rør for å lede vannet bort fra avfallsdeponiet.

Strakstiltaket skal sikre området mot at det blir større bevegelser i grunnen.
- Vi har vært klar over bevegelsene, og det er avsatt midler for å sikre områdene ved den gamle søppelfyllinga, sier virksomhetsleder ved FDV kommunalteknikk, Gisle Bakkeli.

- Dette er et proaktivt tiltak for å sikre området, og gjør at det er trygt å ferdes her, sier Bakkeli.

Sikrer forholdene på Skjenstad - Området ligger på Skjenstad, mot Forbordsgrenda.jpg

Området ligger på Skjenstad mot Forbordsgrenda.

 

Sikrer forholdene på Skjenstad - Det blir gjort tiltak for å sikre at det ikke raser ut mer ved den gamle søppelfyllingen.jpg