IA-avtale

Signering av ny IA-avtale

Malvik kommune har nå signert ny samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv. Avtalen bygger på IA-avtalen 2014 – 2018 og dette er fjerde gangen avtalen forlenges.

Samarbeidsavtalen innebærer at arbeidsgiver, tillitsvalgte, verneombud og øvrige ansatte samarbeider målrettet for å oppnå en mer inkluderende arbeidsplass.
IA-avtalens overordnede mål er å bedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefravær og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. De tre delmålene sentralt er:

1. Reduksjon i sykefraværet med 20 prosent i forhold til nivået i andre kvartal 2001. Dette innebærer at sykefraværet på nasjonalt nivå ikke skal overstige 5,6 prosent.

2. Hindre frafall og øke sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne.

3. Yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges med tolv måneder. Med dette menes en økning sammenlignet med 2009 i gjennomsnittlig periode med yrkesaktivitet (for personer over 50 år).

Som IA-bedrift, forplikter Malvik kommune seg til å jobbe for å nå disse målene.