English A A A A A

Saksvik SFO

                                                          Saksvik SFO

Åpningstider: er fra kl 07. 00 til kl 16. 45. Utsikten åpner kl 07. 00 og Solsikken åpner

kl 07. 30. Barn fra 3 og 4 trinn som kommer før kl 07 30 møter på Utsikten.

Det er mulig å spise frokost på SFO fram til kl 8. 00 . Ta med egen matpakke til dette. Fram til høstferien er vi ute fra kl 8. 00 og til skolestart. Dette gjelder så lenge det ikke er mye regn.

Skiftetøy: Barna skal ha nok skiftetøy på skolen til enhver tid. Siste fredag i mnd. skal klær tas med hjem og sees over. Husk innesko.

Vi prioriterer å være mye ute. Derfor er det viktig med gode og varme uteklær.

Mat i SFO: Det er tilbud om mat i SFO. Tilbudet er foreldrebetalt. Det er smøremåltid på onsdag, varmmat på tirsdag og torsdag. Dette blir servert etter skoletid disse dagene. . Husk ekstra mat denne dagen. De som ikke er med på dette, må huske nok mat til hele dagen.

Leksehjelp: Det er tilbud om leksetilsyn på 3 4. og 5. trinn på mandag og tirsdag. Barna meldes på dette til lærer eller til SFO. Snakk med barna om leksehjelp  slik at de er motiverte for å delta.

Beskjeder og forandringer på fastavtaler må gjøres skriftlig. Muntlige avtaler med barna gjelder ikke.

Aktiviteter på SFO: Vi ser at frileken er veldig populær for de fleste barna. Det er muligheter for brettspill, lego, dukkelek, rollespill, perling, gymsal o.l. og så har vi organiserte turer og formingsaktiviteter når det er rom for det. Ute har vi fotballbingen, lekeapparat, hoppetau, utebandy, slåball, kanonball og lignende.

Hvem arbeider hvor:

1. og 2. trinn: Ann Kristin Westrum, Ingrid Resell, Ronny Hell, Sissel Krabseth,  Mona Skjølberg og Kristian Lien Kvam

3. og 4. trinn: , Eskil Haug, Bente Drotninghaug og Ruth Stephansen  (Solsikken)

 

Telefon Utsikten: 73 97 32 60 / 41 56 38 05                Telefon Solsikken: 73 97 32 61 / 95 14 84 87                                                                                          

Mailadresse:  saksvik.skole.sfo@malvik.kommune.no

                                                         

 Hilsen SFO               

Tips en venn Skriv ut