English A A A A A

Opptak til SFO

Malvik kommune gir tilbud om skolefritidsordning ved alle kommunens barneskoler. Alle elever fra 1. til og med 4. trinn kan melde seg som bruker av SFO-tilbudet ved den skolen de tilhører. SFO har åpent før og etter skoletid mellom klokken 07.00–16.45.

Kommunens samfunnsdel fastsetter at skolefritidsordningen skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. Skolefritidsordninga skal også gi barna omsorg og tilsyn.

Ny plass

Alle barn som går i 1.–4. trinn har rett til SFO-plass. Plassen blir automatisk oppsagt etter 4. trinn, og du trenger ikke søke ny plass for hvert skoleår.

Barn med særlskilte behov kan søke skolen direkte om SFO-plass på 5.–7. trinn.

Her kan du søke og endre SFO-plass.

Betalingssatser og økonomisk moderasjon

Endre oppholdstid

Kontaktinformasjon

Terje Fossum, rådgiver

terje.fossum@malvik.kommune.no

73 97 20 04

 

Hommelvik SFO

 

73 97 23 81 (1. base)

 

   

73 97 23 56 (SFO-base)

 

   

950 91 397

 

Saksvik SFO

 

73 97 32 61 (Solsikken)

951 48 487

   

73 97 32 60 (Utsikten)

415 63 805

Vikhammer SFO

 

73 97 24 35

469 54 694

Vikhammeråsen SFO

 

73 97 22 03

950 91 397

Sveberg SFO

 

73 97 32 00

950 50 742