English A A A A A
illustrasjon til servicetilbud. Kunde i butikk får hjelp med liste

illustrasjon til servicetilbud. Kunde i butikk får hjelp med liste Shopping marts and carts

Servicetilbud

Generelt

Service, engelsk for tjeneste, er et mye brukt ord i Norge, men med en utvidet betydning. Service kan være den positive måten du forventer å bli behandlet på, eller service kan være en enda mer positiv måte å bli behandlet på enn det du hadde ventet deg. Service i sistnevnte forstand kan sies å være differansen mellom opplevelse og forventning. Når det gjelder servicetilbud er kanskje betegnelsen infrastruktur mer dekkende. Med det mener vi offentlige tjenestetilbud, butikker, transport, barnehager og skoler etc.

Status

LEV VEL-undersøkelsen fra 2015 viser at 69,3 % av de som svarte er fornøyd eller svært fornøyd med tilgjengeligheten til servicetilbud som butikk, skole, barnehage og sosiale møteplasser . På den annen side var 17,2% lite eller ikke fornøyd med tilgjengeligheten til kommunale tjenester og 26,7% var lite eller ikke fornøyd med tilgjengelighet til offentlig transport. 19 % oppga liten eller ingen tilgjengelighet til stille soner, og 18,4 % liten eller ingen tilgjengelighet til grøntområder/parker/lekearealer.  Det vil være ønskelig å gå inn i disse tallene for å se hvor de bor som er lite fornøyde/misfornøyde med tilgjengeligheten til viktige samfunnsarenaer.

Utfordringer

  • LEV VEL-undersøkelsen fra 2015 viste at 17-19% av de som svarte på undersøkelsen var lite eller ikke fornøyd med tilgjengeligheten til kommunele tjenester og servicetilbud som butikk, skole, barnehage og sosiale møteplasser.  26,7% var lite eller ikke fornøyd med tilgjengelighet til offentlig transport.

Referanser