English A A A A A

Oversiktsbilde av Vikhammer

Her finner du informasjon om utviklingen av sentrumsplan for Vikhammer. Malvik kommune ønsker å ha dialog med våre innbyggere i forbindelse med utarbeidelsen av planen, og har tidligere invitert til folkemøte angående prosjektet.

Aktuelt

Bilde 2gang2

Sentrumsplan for Vikhammer er klar til 2. gangs politisk behandling

Etter en høringsrunde med mange uttalelser fra innbyggere, lag og foreninger samt offentlige myndigheter, har rådmannen nå gjort klart for 2. gangs politisk behandling av områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum.

SAMSUNG CSC

Sentrumsplan for Vikhammer

Områdeplan for Vikhammer sentrum er under utarbeidelse. Planen har vært på høring og skal til 2. gangs politisk behandling i utvalg for areal og samfunnsplanlegging 9. mai. og i kommunestyret 27.mai. Her finner du alle saksdokumenter og høringsuttalelser.

Illustrasjon av tegneverktøy

Studentoppgaver om sentrumsplan på Vikhammer

Ni grupper presenterer sitt arbeid

Presentasjon av studentarbeid i forbindelse med Vikhammer sentrum