English A A A A A

Oversiktsbilde av Vikhammer

Her finner du informasjon om utviklingen av sentrumsplan for Vikhammer. Malvik kommune ønsker å ha dialog med våre innbyggere i forbindelse med utarbeidelsen av planen, og har tidligere invitert til folkemøte angående prosjektet.

Aktuelt

SAMSUNG CSC

Sentrumsplan for Vikhammer

Her finner du alle saksdokumenter og høringsuttalelser i forbindelse med planarbeidet for områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum.

Illustrasjon av tegneverktøy

Studentoppgaver om sentrumsplan på Vikhammer

Ni grupper presenterer sitt arbeid

Presentasjon av studentarbeid i forbindelse med Vikhammer sentrum