SAMSUNG CSC

Sentrumsplan for Vikhammer

Her finner du alle saksdokumenter og høringsuttalelser i forbindelse med planarbeidet for områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum.

Vedtatte plandokumenter

Planbestemmelser, planbeskrivelse og plankart kan du se og laste ned i arealplaner.no.

Mottatte høringsuttalelser etter offentlig ettersyn

Offentlige instanser:

1. Innsigelse - Bane Nor, 04.09.2018

2. Innsigelse - Fylkesmannen i Trøndelag, 11.09.2018

3. Uttalelse - Mattilsynet, 27.07.2018

4. Uttalelse - Avinor, 03.08.2018

5. Uttalelse - Trøndelag brann- og redningstjeneste, 15.08.2018

6. Uttalelse - Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), 23.08.2018

7. Uttalelse - Statens vegvesen, 27.08.2018

8. Uttalelse - Trøndelag fylkeskommune, 15.10.2018

 

Organisasjoner, bedrifter, lag og foreninger:

9. Uttalelse - Tiurn Jakt Hund og Fiskeklubb, 14.06.2018

10. Uttalelse - Sebo Boliger AS, 07.08.2018

11. Uttalelse - Interkommunal arealplan (IKAP), 31.07.2018

12. Uttalelse - Varmbo AS, 24.08.2018

13. Uttalelse - Asplan Viak, 14.09.2018

14. Uttalelse - Næringsforeningen i Trondheimsregionen, 14.09.2018

15. Uttalelse - Flere velforeninger og arbeidsgruppe for sentrumsplanen, 13.09.2018

16. Uttalelse - Engen bygdelag, 14.09.2018

17. Uttalelse - Vikhammer ungdomsskole, 14.09.2018

18. Uttalelse - Malvik idrettsråd, 12.09.2018

19. Uttalelse - Utdanningsforbundet, 12.09.2018

20. Uttalelse - Coop Midt-Norge, 20.09.2018

 

Andre:

21. Uttalelse - Magnus Halvorsen og Ingeborg Sørensen, 14.06.2018

22. Uttalelse - Jan Erik Salomonsen, 09.08.2018

23. Uttalelse - Beboere i Seljevegen, Heggvegen, Kongshaugvegen og Asplundvegen, 06.08.2018

24. Uttalelse - Ove og Tatiana Madsen, 23.08.2018

25. Uttalelse - Thor Arve Overvik, 20.08.2018

26. Uttalelse - Sakse A Vikhammer, 23.08.2018

27. Uttalelse - Beboere i Ålivegen 2B, 2C og 4, 10.09.2018

28. Uttalelse - Monika Vikhammer, 11.09.2018

29. Uttalelse - Beboere i Kongshaugvegen, 10.09.2018

30. Uttalelse - Beboere i Kongshaugvegen 1, 1B, 3, 5 og 7, 14.09.2018

31. Uttalelse - Beboere i Seljevegen 2, 4, 6 og Kongshaugvegen 4, 13.09.2018

32. Uttalelse - Suban Mohammed, 14.09.2018

33. Uttalelse - Jan Holm, 14.09.2018

34. Uttalelse - Virtus Advokat AS, 14.09.2018

35. Uttalelse - Malvikvegen 308, 310, 312, 314, 14.09.2018

36. Uttalelse - Beboere i Klarinettvegen, 13.09.2018

37. Uttalelse - Hans Petter Sætereng og Eva Irene Lyseth, 13.09.2018

38. Uttalelse - Arne Marius Raaen, 13.09.2018

39. Uttalelse - Kristin og Jan Roar Pleym, 14.09.2018

40. Uttalelse - Christina Christensen (mangler vedlegg), 14.09.2018