English A A A A A
SAMSUNG CSC

Sentrumsplan for Vikhammer

Områdeplan for Vikhammer sentrum er under utarbeidelse. Planen har vært på høring, og du finner saksdokumenter og høringsuttalelser her.

Mottatte høringsuttalelser etter offentlig ettersyn

Offentlige instanser:

1. Innsigelse - Bane Nor, 04.09.2018

2. Innsigelse - Fylkesmannen i Trøndelag, 11.09.2018

3. Uttalelse - Mattilsynet, 27.07.2018

4. Uttalelse - Avinor, 03.08.2018

5. Uttalelse - Trøndelag brann- og redningstjeneste, 15.08.2018

6. Uttalelse - Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), 23.08.2018

7. Uttalelse - Statens vegvesen, 27.08.2018

8. Uttalelse - Trøndelag fylkeskommune, 15.10.2018

 

Organisasjoner, lag og foreninger:

9. Uttalelse - Tiurn Jakt Hund og Fiskeklubb, 14.06.2018

10. Uttalelse - Sebo Boliger AS, 07.08.2018

11. Uttalelse - Interkommunal arealplan (IKAP), 31.07.2018

12. Uttalelse - Varmbo AS, 24.08.2018

13. Uttalelse - Asplan Viak, 14.09.2018

14. Uttalelse - Næringsforeningen i Trondheimsregionen, 14.09.2018

15. Uttalelse - Flere velforeninger og arbeidsgruppe for sentrumsplanen, 13.09.2018

16. Uttalelse - Engen bygdelag, 14.09.2018

17. Uttalelse - Vikhammer ungdomsskole, 14.09.2018

18. Uttalelse - Malvik idrettsråd, 12.09.2018

19. Uttalelse - Utdanningsforbundet, 12.09.2018

20. Uttalelse - Coop Midt-Norge, 20.09.2018

 

Andre:

21. Uttalelse - Magnus Halvorsen og Ingeborg Sørensen, 14.06.2018

22. Uttalelse - Jan Erik Salomonsen, 09.08.2018

23. Uttalelse - Beboere i Seljevegen, Heggvegen, Kongshaugvegen og Asplundvegen, 06.08.2018

24. Uttalelse - Ove og Tatiana Madsen, 23.08.2018

25. Uttalelse - Thor Arve Overvik, 20.08.2018

26. Uttalelse - Sakse A Vikhammer, 23.08.2018

27. Uttalelse - Beboere i Ålivegen 2B, 2C og 4, 10.09.2018

28. Uttalelse - Monika Vikhammer, 11.09.2018

29. Uttalelse - Beboere i Kongshaugvegen, 10.09.2018

30. Uttalelse - Beboere i Kongshaugvegen 1, 1B, 3, 5 og 7, 14.09.2018

31. Uttalelse - Beboere i Seljevegen 2, 4, 6 og Kongshaugvegen 4, 13.09.2018

32. Uttalelse - Suban Mohammed, 14.09.2018

33. Uttalelse - Jan Holm, 14.09.2018

34. Uttalelse - Virtus Advokat AS, 14.09.2018

35. Uttalelse - Malvikvegen 308, 310, 312, 314, 14.09.2018

36. Uttalelse - Beboere i Klarinettvegen, 13.09.2018

37. Uttalelse - Hans Petter Sætereng og Eva Irene Lyseth, 13.09.2018

38. Uttalelse - Arne Marius Raaen, 13.09.2018

39. Uttalelse - Kristin og Jan Roar Pleym, 14.09.2018

40. Uttalelse - Christina Christensen (mangler vedlegg), 14.09.2018

Tips en venn Skriv ut