English A A A A A
Bilde 2gang2

Sentrumsplan for Vikhammer er klar til 2. gangs politisk behandling

Etter en høringsrunde med mange uttalelser fra innbyggere, lag og foreninger samt offentlige myndigheter, har rådmannen nå gjort klart for 2. gangs politisk behandling av områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum.

Hensikten med en plan for Vikhammer sentrum er å gi rammer for den fremtidige utviklingen og dermed legge til rette for en ønsket sentrumsutvikling på Vikhammer.

Planforslaget til områderegulering for Vikhammer sentrum ble førstegangsbehandlet i utvalg for areal og samfunnsplanlegging (ARESAM)  30. mai 2018 og vedtatt lagt ut på høring og offentlig ettersyn. Planforslaget lå ute til høring i perioden 12. juni 2018 til 14. september 2018.

Her finner du uttalelsene som har kommet inn i høringsperioden.

Rådmannens vurdering og kommentarer til hver enkelt uttalelse, samt anbefaling til politikerne, finner du i vedlegg til saksframlegget.

Videre behandling av sentrumsplanen gjøres nå av de folkevalgte, først i utvalg for areal og samfunnsplanlegging 9. mai 2019, deretter i kommunestyret 27. mai 2019.

Saksgang for områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum:

Frist for innspill til sentrumsplan 24.08.2015  
1. gangsbehandling i ARESAM 30.05.2018
Offentlig ettersyn og høring 12.06.2018 - 14.09.2018
2. gangsbehandling i ARESAM 09.05.2019
Orientering i kommunestyret 29.04.2019
2. gangsbehandling i kommunestyret 27.05.2019