201205 Sentrumsplan folkemøte

Sentrumsplan for Hommelvik - presentasjon og referat etter folkemøte 04.02.2014. PlanID 201205

Presentasjonen som ble vist på folkemøte 04.02.2014 kan lastes ned her..

Presentasjonen viser planskisser med mulige løsninger for sentrumskjernen, jernbanen, stasjonsområdet, fylkesveger og kommunale veger, over- og underganger og adkomst til sjøområdene.

Andre dokumenter etter folkemøte:

 

For mer informasjon vedrørende planprogram og prosess, se kommunens planinnsyn her.